Kim jesteśmy?

Jesteśmy Stowarzyszeniem zrzeszającym peruwiańsko – polskie rodziny. Istniejemy od dwudziestu pięciu lat. Drukujemy co miesiąc Gazetkę „Dom Polski”. Wydanie tego blogu jest dwujęzyczne (hiszpańsko – polskie), ponieważ chcemy dotrzeć do wszystkich, do tych którzy mówią tylko jednym z tych języków i do tych którzy mówią oboma językami.