domingo, 29 de marzo de 2009

Reorganizacja Biblioteki Polskiej w Limie

Niniejszym dziękujemy pani Lucíi Málaga Sabogal (Dunin - Borkowskiej) za reorganizację zbioru Biblioteki Polskiej w Limie. Dziękujemy także paniom Lucynie Dukszto i Carolinie Stasiw za zrobienie pierwszego inwentarza kompletu ponad stu czterdziestu książek, które do zbioru doszły.
Dziękujemy za książki Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" i państwu Modlińskim. Dziękujemy Ambasadzie Polskiej w Limie za udostępnienie lokalu i półki.

No hay comentarios: