martes, 20 de septiembre de 2011

Wybory parlamentarne w Ambasadzie RP w Limie

Na prośbę Ambasady RP w Limie publikujemy niniejszy komunikat:

Ambasada RP w Limie uprzejmie informuje, iż wybory parlamentarne RP w Limie odbędą się w dniu 8 października br. od godz. 07:00 do godz. 21:00 w siedzibie naszej ambasady - Av. Salaverry 1978, Jesús María, Lima, Peru. Przypominamy, że warunkiem głosowania jest posiadanie ważnego paszportu. Jednocześnie przypominamy, że do głosowania dopuszczone będą jedynie te osoby, które wcześniej zarejestrowały się w spisie wyborców najpóźniej do trech dni przed wyborami. Zarejestrować można się ustnie, telefonicznie, faxem lub e – mailem: lima.amb.wk@msz.gov.pl. W przypadku rejestracji prosimy o podanie także ewentualnego miejsca zameldowania w Polsce gdyby istniała taka sytuacja.

Obwód nr 154 w Limie obsługuje również możliwość głosowania korespondencyjnego przewidzianego w Ustawie Kodeksu Wyborczego. W tym celu należy zgłosić konsulowi w jakiejkolwiek formie wymienionej powyżej najpóźniej 15 dni przed datą wyborów chęć głosowania korespondencyjnego. Na tej podstawie konsul wyśle pakiet wyborczy. Po oddaniu głosu i odesłaniu pakietu zostanie on umieszczony w urnie. Forma głosowania korespondencyjnego zapewnia zachowanie tajności głosowania. Koszt wysyłki pakietu do wyborcy ponosi Ambasada, natomiast koszt wysyłki zwrotnej ponosi wyborca.

No hay comentarios: