sábado, 5 de junio de 2010

Wybory na Prezydenta w Ambasadzie RP w Limie

Na prośbę Ambasady RP w Limie publikujemy niniejszy komunikat:

Ambasada RP w Limie uprzejmie informuje, iż wybory Prezydenta RP w Limie odbędą się w dniu 19 czerwca br. od godz. 06:00 do godz.20:00 w siedzibie naszej ambasady - Av. Salaverry 1978, Jesús María, Lima, Peru. Przypominamy, że warunkiem głosowania jest posiadanie ważnego paszportu. W przypadku utraty ważności sugerujemy złożenie wniosku o wydanie paszportu tymczasowego. Jednocześnie przypominamy, że do głosowania dopuszczone będą jedynie te osoby, które wcześniej zarejestrowały się w spisie wyborców najpóźniej do dnia 17 czerwca 2010. Zarejestrować można się ustnie, telefonicznie, faxem lub e – mailem: lima@consuladopolonia.net. W przypadku rejestracji prosimy o podanie także ewentualnego miejsca zameldowania w Polsce gdyby istniała taka sytuacja.

No hay comentarios: