viernes, 14 de mayo de 2010

Dwudziesta siódma rocznica Domu Polskiego

W tym roku obchodzimy dwudziestą siódmą rocznicę Domu Polskiego w Peru. Pierwsze spotkanie małżeństw polsko-peruwiańskich z dziećmi odbyło się 1 czerwca 1983 roku w Hotelu Polonia Jerzego Zakrzewskiego. Wtedy dla dzieci zorganizowana została impreza z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, które w Polsce obchodzi się tego samego dnia, a rodzice zebrali się w salonie gdzie zaproponowaliśmy utworzenie organizacji polonijnej co zostało przyjęte. Został ustanowiony Komitet Organizacyjny, który od tego czasu miał zebrania w Hotelu Polonia co tydzień. Celem spotkań było stworzenia organizacji polonijnej w Peru, aby zjednoczyć rodziny polskie i pochodzenia polskiego w jednym apolitycznym stowarzyszeniu w celu kultywowania polskiej kultury i tradycji oraz rozwoju przyjacielskich stosunków wśród członków na bazie towarzyskich spotkań.

Jan Zakrzewski

No hay comentarios: